Informacje różne

 

[W przygotowaniu]

Strona główna
O firmie
Kontakt
Co nowego
Informacje różne
Usługi
Katalog on-line

telefon
 32 4563895

fax
 32 7045727

Skype
 
  mwcomp_bb
  mwcomp_mw

Gadu-gagu
 1018415
 10236310

GSM
609182018
535300088 


Długi na sprzedaż:

oferujemy do sprzedaży wierzytelności wobec swoich dłużników (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych), których dane udostępniamy na podstawie art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr. 50, poz. 424 z 2003 r. z póżn. zm.).

Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Podano wartość samej należności głównej do której  można doliczyć ustawowe odsetki. W przypadku zainteresowania zakupem wierzytelności prosimy o przesłanie oferty.

Nazwa Adres NIP Razem należności
P.H.U. "BIURPOL" Anna Kuc Szkolna 4, Kozy 549-219-05-80 2373,38
Firma "GRAF-CAD" Wieluńska 16 Kłobuck 574-126-07-31 1393,60
ZGODA DYSTRYBUCJA TYMBARK Pana Tadeusza 6  Kraków 676-21-28-865 547,48
BIURO SERWIS P.P.H.U. Al.Spokojna 10 Kędzierzyn-Koźle 749-139-69-78 87,02
P.P.H.U. BIUROMIX - CENTER s.c. Aleja Jana Pawła II 52-54  Kędzierzyn-Koźle 749-19-16-461 1599,95
F.H. "PLASTPAX" Oślizło G. Kukułek 41  Sosnowiec 644-149-87-59 192,72

 

Samochody na sprzedaż:

 

 

Strona główna ] O firmie ] Kontakt ] Co nowego ] [ Informacje różne ] Usługi ] Katalog on-line ]

23 stycznia 2015 Ostatnia modyfikacja: